شرح وظايف درماني

رديف

عنوان

1

ارائه خدمت به مشمولین تخفیف در هزینه های درمان

2

پیگیری و رسیدگی به شکایات بیماران از بخشهای مختلف

3

ثبت و بایگانی نامه های رسیده و فرستاده شده دفتر پرستاری

4

توجیه و بیان شرح وظایف پرسنل جدید طرحی

5

ثبت مشخصات پرسنل جدید در برنامه Excel کامپیوتر

6

رسیدگی و برگشت دادن قبض های کارهای انجام نشده بیماران

7

ثبت و بایگانی آمار بخشهای درمانی

8

ثبت و بایگانی مرخصی های روزانه و ساعتی در کاردکرد پرسنل

9

آنالیز و ثبت و بایگانی فرمهای نظرسنجی ارباب رجوع

 

شرح وظايف كارشناس بهداشت محيط

رديف

 

1

بازدید از بخشهای دانشکده بصورت روزانه

2

بازدید از محوطه – بوفه – سلف اتاقک زباله

3

آموزش پرسنل خدمات

4

گرفتن کشت از وسایل و تجهیزات دندانپزشکی

5

گرفتن نمونه آب دانشکده و آب یونیت ها

6

گرفتن کشت از صابون های مایع

7

سم پاشی دانشکده در سه نوبت

8

واکسیناسیون دانشجویان، پرسنل و اساتید

9

تعیین رابطین کنترل عفونت در بخش ها و تشکیل جلسه مکرر

10

برگزاری جلسات کنترل عفونت با حضور اساتید

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-5 11:53    آمار بازدیدکنندگان   :  2919        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ