برنامه های ایمن سازی
ایمن سازی و پیشگیری قبل از اینکه فردی در معرض عوامل عفونی قرار بگیرد ، موثرترین روش جلوگیری از عفونت است .
از میکروارگانیسم هایی که افراد شاغل در دندانپزشکی در ریسک انتقال یا اکتساب آن قرار دادند ، هپاتیت B    ، آنفلوانژا ، سرخک ، اوریون ، سرخجه و آبله مرغان دارای واکسن بوده و واکسیناسیون بر علیه آنها می تواند صورت گیرد .
واکسیناسیون HBV
  • برای کلیه پرسنلی که در معرض آلودگی های شغلی با خون یا OPIM   هستند ، دوره کامل واکسیناسیون هپاتیت B    را انجام دهید.
  • همیشه از دستورات وزارت بهداشت / CDC   برای واکسیناسیون هپاتیت B   ، آزمایش سرم ، پیگیری و واکسن یادآوری تبعیت نمایید .
  • یک تا دو ماه پس از تکمیل دوره سه مرحله ای واکسن ، DHCP   را از نظر Anti – HBs    مورد آزمایش قرار دهید .
  • اگر پس از دوره اول واکسیناسیون ، هیچ پاسخ ایمنی در DHCP   ایجاد نشد ، ایشان را از نظر داشتن HBsAg آزمایش کرده ، با یک دوره کامل دیگر واکسن را برای شان تکرار نمایید .
  • پس از تکمیل دوره دوم واکسن باید anti – HBs   را مجدداً آزمایش کرد . اگر بازهم پاسخ نداده بودند ، باید از نظر HBsAg   آزمایش شوند .
  • افرادی که به دو دوره کامل واکسن پاسخ نداده و  HBsAg   منفی هستند ، باید درباره مستعد بودن شان به هپاتیت B    و پیشگیری های لازمه ، مورد مشاوره قرار بگیرند .
برای پرسنل درباره خطرات انتقال HBV و فواید واکسن آن صحبت کنید . آن دسته از DHCP    که حاضر نیستند واکسن بزنند ، باید فرم مربوطه را پر کنند تا در پرونده آنان نزد کار فرما نگهداری شود .

hepatitb3.jpg]
ملاحظات مربوط به واکسن هپاتیت B     که قویا ً برای پرسنل مراکز درمانی ( HCP )    توصیه می شود :
 
 
واکسن
برنامه واکسیناسیون
موارد تجویز
احتیاطات و موارد عدم تجویز عمده
ملاحظات خاص
واکسن هپاتیت B   ریکامبینانت
سه دوز به صورت تزریق داخل عضلانی ( IM )   در عضله دلتوئید 1-0
آن دسته از پرسنل مراکز بهداشتی – درمانی ( HCP )   که در معرض خطر بالای
تاریخچه واکنش آنافیلاکتیک به مخمر نان . بارداری از موارد عدم
اثر زیان بخش یا درمانی بر فرد آلوده به ویروس . هپاتیت B ندارد . صرفه واکسناسیون آزمایش شوند تا پاسخ سرولوژیک آنها به واکسن تعیین گردد . اگر میزان آنتی بادی در خون به حد کافی نرسیده باشد ( کمتر از MIU / MI 10 )   باید دوره واکسیناسیون دوباره تکرار شود .
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-15 21:37    آمار بازدیدکنندگان   :  2610        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ