لوازم دندانپزشکی بر اساس نوع کار و خطر بالقوه انتقال عفونتشان در سه گروه دسته بندی می شوند:
1- وسایل بحرانی ( Critical ):
این وسایل در بافت نرم نفوذ کرده یا با استخوان تماس پیدا می کنند .
مانند : وسایل جراحی ، سر سوزن
·         وسایل بحرانی باید با روش استریلیزاسیون حرارتی استریل شوند و یا پس از مصرف دور انداخته شوند


2-infectiondisease.jpg]dental_instruments_medium.jpg]
 
2-وسایل نیمه بحرانی (  Semi critical):
این وسایل در بافت نرم نفوذ نکرده و با استخوان تماس پیدا نمی کنند ، ولی با مخاط یا پوست ناسالم تماس دارند .
مانند : آینه های دندانپزشکی ، فیل نگهدارنده ها
·         وسایل نیمه بحرانی باید با روش استریلیزاسیون حرارتی استریل شوند و یا در صورت حساس بودن به حرارت توسط مواد ضد عفونی کننده قوی ، ضد عفونی شوند.
 semi_critical.jpg]


3- وسایل غیر بحرانی( Non critical) :
این وسایل فقط با پوست سالم بیمار تماس پیدا می کنند
مانند : سر/ تیوپ دستگاه رادیو گرافی ، کابینت ها
·         وسایل غیر بحرانی ، در صورت آلوده شدن ، باید توسط مواد ضد عفونی کنن ده متوسط ضد عفونی شوند.

 radiogeraphy.jpg]
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-15 21:33    آمار بازدیدکنندگان   :  3800        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ