انواع مواد ضد عفونی کننده
  • مواد ضد عفونی کننده قوی ( High Level)
این مواد برای از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها استفاده می شود ولی تعداد زیادی از اسپورهای باکتریال را نمی کشد . ضد عفونی کننده های قوی عبارتند از :
الف-پر اکسید هیدروژن
این مواد بر روی طیف وسیعی از ارکانیسم ها شامل باکتریها ، قارچ ، مخمرها ، ویروس ها و اسپورها موثر می باشند.
ب- پر استیک اسید
در دسته های گند زدای High Level و استریل کننده های شیمیایی قرار دارد و در غلظت های مختلف گند زدا و استریل کننده است .
ج- گلوتارآلدئید
در دسته گند زدای High Level قرار دارد. در غلظت های مختلف بعنوان گند زدا یا استریل کننده به دو شکل گاز یا مایع استفاده میشود.گلوتارآلدئید تنها آلدئیدی است که فعالیت اسپوریسیدال خوبی نشان میدهد، بطوریکه فرمالدئید8% اثر اسپوروسید کمتری از گلوتارآلدئید 2% دارد. محلول های هیپوکلریت و الکل و محلول های بافره هیپو کلریت فعالیت اسپوریسیدال بیشتری ازگلوتارآلدئید دارند.
د- فرمالدئید
یک گند زدای High Level و استریل کننده است که به دو شکل گاز و مایع استفاده میشود. محلول آن فرمالین نام دارد ک حاوی 37% فرمالدئید است . محلول فرمالدئید باکتر یسیدال ، توبرکلوسیدال ، فونگیسیدال ، ویروسیدال و اسپوریسیدال است . این محلول کار سینوژن است و در هنگام استفاده نباید تماس مستقیم با آن داشت . مخلوط فرمالدئید – الکل استریل کننده است . هیچ استریل کننده یا گند زدای حاوی فرمالدئید دارای تایید یه FDA نیست .
 
f1000030-250x250.jpg]
  • مواد ضد عفونی کننده متوسط(Intermediate Level)
این مواد ضد عفونی کننده برای کشتن مایکوباکتریوم ها ، باکتریهای وژتاتیو ، اغلب ویروس ها و قارچ ها مناسب است .
برخی از ضد عفونی کننده های متوسط عبارتند از :
الف-محصولات کلر دار
ب- الکل ایزوپروپیل 70 درجه
ج- یدوفورها
 
bleach.jpg]
  • مواد ضد عفونی کننده ضعیف (low Level)
این مواد ممکن است اغلب باکتری های وژتاتیو ، بعضی قارچ ها و ویروس ها را در یک دوره زمانی از بین ببرند. مانند الکل
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-15 21:28    آمار بازدیدکنندگان   :  5454        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ