معاون بهداشتی

نام و نام خانوادگي

دكتر هومان خورشيدي

سمت

معاونت بهداشتی

مدرك تحصيلي

دكتراي تخصصي - پريودنتيكس

مرتبه علمی

دانشیار

آدرس پست الكترونيكي

khorshidih[At]sums.ac.ir

 

 

معرفي پرسنل

رديف

نام و نام خانودگي

مدرك تحصيلي

سمت

1

زهرا پاك كردار

ليسانس پرستاري

سوپروايزر

2

شهناز زارع

ليسانس بهداشت محيط

كارشناس بهداشت محيط

3

مهسا معدني

ليسانس مامایی

رابط آموزشي

4

مهسا معدنی

کارشناس مامایی

مددکار

 

شرح وظايف يا خدمات ارائه دهنده

رديف

عنوان

1

نظارت بر عملكرد پرسنل درماني

2

نظارت بر عملكرد سوپروايزر باليني ، آموزشي ، كنترل عفونت ، مددكار اجتماعي ، بهداشت محيط ، رابط آموزشي

3

انجام امور تخفيف و مددكاري اجتماعي

4

انجام امور مربوط به سوپروايزر آموزشي ، كنترل عفونت

 

 

تماس با ما 

آدرس پستي

شيراز – قم اباد قصردشت – دانشكده دندانپزشكي – دفتر معاونت بهداشتی

شماره تماس

36289330

نمابر

36270325

آدرس پست الكترونيكي

dentnurse[At]sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 10:06    آمار بازدیدکنندگان   :  9824        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ