آیین نامه و دستور العمل ها

رديف

عنوان

 1

 آموزش دوره كسب مهارت ويژه يا تكميلي تخصصي دندانپزشكي فلوشيپ

2

آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشكي سال 1393، آيين نامه‌ آزمون هاي كشوري دندانپزشكي و آيين‌نامه خدمات قانوني متعهدين خدمات دندانپرشكي  (جدید )     

3

آیین نامه انضباطی و پیشرفت تحصیلی دستیاران تخصصی دندانپزشکی

4

آیین نامه خدمات قانونی متعهدین خدمت دوره های تخصصی دندانپزشکی، کمیسیون موارد خاص و نحوه تبدیل تعهد خاص در حین دوره دستیاری

 

 

 

 

 

فرم ها

رديف

عنوان

1

فرم دریافت پایان نامه صحافی شده   (PDF)

2

 فرم ثبت عنوان پایان نامه تخصصی دستیاران   (PDF)

3

 فرم ارتقا مرتبه  اعضاء هیئت علمی  (PDF)

4

 نامه های پیش نیاز دفاع تخصصی   (PDF)

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-12 11:37    آمار بازدیدکنندگان   :  4048        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ