برنامه ارايه دروس علوم وابسته در نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 96


دستیاران رشته

مقطع تحصیلی

نام دروس علوم وابسته که دستیارن ملزم به اخذ آن می باشند

واحد (ساعت) تدریس

دندانپزشکی ترمیمی

سال دوم

آشنایی با ایمپلنت های دندانی نظری

1 نظری

آکلوژن 1

2 نظری

دندانپزشکی ترمیمی

سال اول

پروتز ثابت نظری

پروتز ثابت علمی

1 نظری

1عملی

پریودانتیکس نظری

پریودانتیکس عملی

1 نظری

1 عملی

اندودانتیکس نظری

اندودانتیکس عملی

1 نظری

1 عملی

اندودانتیکس

سال دوم

سمینار بین بخشی (ترمیمی-پروتز)

0.5 واحد نظری

رادیولوژی دندان، فک و صورت

سال دوم

جراحی دهان، فک و صورت

2عملی

سال اول

آسیب شناسی دهان،فک و صورت

2عملی

پریودانتیکس

سال سوم

جراحی دهان، فک و صورت

1 نظری

1عملی

سال دوم

پروتزهای دندانی و ایمپلنت

1.5 نظری

اندودانتیکس

0.5 نظری

0.5 عملی

ارتودانتیکس

1 نظری

1عملی

سال اول

بافت شناسی و جنین شناسی پاتولوژی دهان، فک و صورت

0.5 نظری – 0.5 عملی

1 نظری – 0.5 عملی

بیماریهای دهان، فک و صورت

سال اول

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

2 عملی

سال دوم

اندودانتیکس

2 عملی

دندانپزشکی کودکان

سال سوم

ارتودانتیکس عملی 4

1 عملی

سال دوم

ارتودانتیکس نظری 2

ارتودانتیکس عملی 2

1 نظری

1 عملی

جراحی دهان، فک و صورت

1 عملی

اندودانتیکس

0.5 نظری

0.5 عملی

سال اول

پریودانتیکس

0.5 نظری

0.5 عملی

رشد و تکامل سر و صورت

1 نظری

جراحی دهان، فک و صورت

سال پنجم

ارتودانتیکس 2

80 ساعت نظری

سال اول

بافت شناسی و جنین شناسی دهان، فک و صورت

آسیب شناسی جراحی

15 ساعت نظری

80 ساعت نظری

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-16 12:03    آمار بازدیدکنندگان   :  2961        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ