برنامه هفتگي دروس علوم پايه دستياران جديد الورود (نيمسال اول سال تحصيلي 97-96)


 

ايام هفته

 12-8  صبح

  17-13  عصر

 

شنبه

تشریح تنه و اندام:  ( دستیاران جراحی)

ساعت: 10-8

مکان: دانشکده پزشکی (گروه تشریح)

 

مدیریت و حاکمیت بالینی:

ساعت: 13- 10

مکان: دانشکده دندانپزشکی

 

کنترل عفونت: (دستیاران پریو-پروتز-اندو-ترمیمی-کودکان)

ساعت 15- 13

مکان: دانشکده دندانپزشکی

 

بیولوژی مولکولی: (دستیاران آسیب شناسی)

ساعت: 17-15

مکان: دانشکده دندانپزشکی

شروع کلاسها:22/7/96

 

تغذیه: (دستیاران جراحی )

ساعت: 15- 13

شروع کلاسها:6/8/96

 

میکروب شناسی دهان: (دستیاران اندو – پروتز - پریو)

ساعت: 17- 15

مکان: دانشکده پزشکی گروه میکروب شناسی

 

تکنولوژی آموزشی(دستیاران جراحی)

ساعت: 17- 15مکان: دانشکده بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

يكشنبه

 

 

روش تحقیق (1و2و EBD): (اندو-آسیب-اطفال-پریو-ترمیمی-رادیو-جراحی-پروتز)   ساعت: 15- 13

مکان:دانشکده دندانپزشکی

 

 

دوشنبه

فارماکولوژی: (اندو- پروتز) مکان: دانشکده دندانپزشکی

ساعت: 10- 8     شروع کلاسها:6/9/96

فارماکولوژی: (دستیاران پریو- جراحی)

ساعت:   12-  10

مکان : بخش فارماکولوژی

شروع کلاسها:10/7/96

کامپیوتر: دستیاران جراحی

ساعت: 15- 13

مکان: دانشکده پیراپزشکی

آناتومی­سروگردن(اندو- پروتز- آسیب شناسی- کودکان- رادیو- پریو)

ساعت: 17- 15

مکان: دانشکده پزشکی(گروه تشریح)

 

فارماکولوژی: (ترمیمی- کودکان – بیماریها)

ساعت: 10- 8              

مکان: دانشکده دندانپزشکی

شروع کلاسها:10/7/96

 

زبان انگلیسی (دستیاران پریو)

ساعت  15- 13

مکان: دانشکده پیراپزشکی

 

تشریح تنه و اندام:  (جراحی)       ساعت: 10- 8

مکان: دانشکده پزشکی (گروه تشریح)

 

سه­شنبه

فیزیولوژی: (اندو- کودکان- پریو)

ساعت: 10- 8       شروع کلاسها: 18/7/96

مکان: دانشکده پزشکی(گروه فیزیولوژی)

 

فتوگرافی بالینی: دستیاران (ترمیمی- ارتو-کودکان-پریو- آسیب – پروتز-رادیو)

ساعت: 12- 10

مکان: دانشکده دندانپزشکی (مرکز اینترنت کتابخانه)

ژنتیک: دستیاران (پریو- بیماریها- کودکان- جراحی)

ساعت: 15- 13

مکان: دانشکده دندانپزشکی

شروع کلاسها:18/7/96

ایمنی شناسی: دستیاران (اندو- کودکان- پروتز- آسیب شناسی- جراحی- پریو)

ساعت: 17- 15 شروع کلاسها:18/7/96

مکان: دانشکده پزشکی(گروه ایمنی شناسی- کلاس 303)

 

فیزیولوژی : دستیاران جراحی

ساعت: 10- 8

مکان : دانشکده پزشکی(گروه فیزیولوژی)

آناتومی­سروگردن:(جراحی)

ساعت: 12- 10

مکان: دانشکده پزشکی (گروه تشریح)

شروع کلاسها:11/7/96

اصول مقاله نویسی

(Writing (scientific

(دستیاران ارتودنسی ترم 3)

ساعت: 17- 15

مکان: دانشکده پزشکی(کلاس شماره 1)

 

چهارشنبه

فیزیولوژی:(دستیاران­جراحی) **

ساعت: 11- 9

مکان : بخش فیزیولوژی

شروع کلاسها: 5/7/96

فیزیولوژی:(دستیاران­جراحی)**

ساعت: 13- 11

مکان : بخش فیزیولوژی

 

روش تحقیق: دستیاران

( ارتودنسی)

ساعت : 15- 13

مکان: دانشکده دندانپزشکی

 

 


 تذكرات مهم :

      - تاریخ برگزاری گارگاه "اخلاق پزشکی" روزهای 27/7/96 و 4/8/96 در محل گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی می باشد.

       -   دستياران  رشته­هاي مختلف مي­بايست پس از تطبيق كوريكولوم آموزشي مربوط به رشته تخصصي خود (مندرج در سایت دانشکده)، با برنامه هفتگي، در كلاسهاي مربوطه شركت نمايند.

       -   در ساعات آزاد، دستياران ملزم به حضور در گروه آموزشي مربوطه مي­باشند.

        توضیحات:
          ·  واحد آموزش پزشكي (2و1)، فوريت هاي پزشكي به صورت كارگاهي برگزار مي­گردد. (تاريخ برگزاري كارگاه متقاقباً اعلام مي­گردد.)

             ·  دستیاران میبایست در هفته اول آغاز ترم تحصیلی جهت دریافت برنامه آموزشی درس آسیب شناسی دهان، فک وصورت و بافت و جنین شناسی به گروه پاتولوژی دانشکده مراجعه نمایند.

         ** دستیاران رشته جراحی می بایست مطابق برنامه پیوست روزهای چهارشنبه(برخی جلسات 13-9 ؛ برخی جلسات 11-9 و یا 13-11 ) در کلاس فیزیولوژی شرکت نمایند.

 

دستیاران گرامی جهت دریافت فایل برنامه هفتگی دروس علوم پایه با فرمت PDF کلیک نمایند 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-19 14:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ