الف) جدول دروس جبرانی یا کمبود دوره دکتری (Ph.D ) رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

شماره درس

نام درس

ساعت تدريس

 

تعداد واحد

نظري

عملي

جمع

 

1

قوانين پزشكي و اخلاق حرفه اي

1

17

-

17

 

2

تغذیه

2

34

-

34

 

3

اپیدمیولوژی مقدماتی

2

34

-

34

 

4

آمار حیاتی مقدماتی

4

34

68

102

 

5

دموگرافی (جمعیت شناسی)

1

17

-

17

 

6

دندانپزشکی پیشگیری مقدماتی

2

17

34

51

 

7

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

9

17

26

 

جمع 

281

 

         
              

 

 

د) جدول دروس الزامی یا تخصصی دوره دکتری (Ph.D ) رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

شماره درس

نام درس

 

ساعت تدريس

تعداد واحد

نظري

عملي

جمع

8

اپیدمیولوژی پیشرفته

2

34

68

102

9

اقتصاد بهداشت

2

17

34

51

10

آمار حیاتی پیشرفته

2

17

34

51

11

تازه های سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

1

17

-

17

12

جامعه شناسی سلامت

1

17

-

17

13

دندانپزشکی پیشگیری پیشرفته

3

17

68

85

14

سلامت عمومی و طراحی سیستم سلامت عمومی

3

51

-

51

15

علوم رفتاری

4

34

68

102

16

مبانی و اصول مدیریت

1

17

-

17

17

مدیریت امور مالی

2

17

34

51

18

مدیریت نظام های بهداشتی

3

17

68

85

19

نظام های مراقبت بهداشتی اولیه در ایران و جهان

1

17

-

17

20

نظام های ارائه خدمات بهداشتی دهان در ایران و جهان

1

17

-

17

21

رساله تخصصی

-

50

-

22

بررسی مقالات

-

50

-

جمع

 

 

 

 

663

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-15 20:24    آمار بازدیدکنندگان   :  1687        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ