دوره های تخصصی دندانپزشکی
 
  ارتودنسی
ارتودنسی يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشگيري ، تشخيص و درمان ناهنجاري هاي دنداني فكي مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند : 
1.    شناسايي و تشخيص كامل ناهنجاري هاي دنداني صورتي و ارزيابي ماهيت چند جانبه اين مشكلات در ارتباط با ناهنجاري هاي دنداني فكي و اختلالات فانكشنال سيستم فكي دهاني
2.    ايجاد درك عميق از دانش بيولوژيك و ارتباط با ارتودنسي باليني
3.    دانش و مهارت لازم در طراحي درمان و به كارگيري روش هاي مختلف درماني به عنوان پيشگيري و تصحيح ناهنجاري هاي دنداني فكي
4.    توانايي تفكر تحليلي در علم ارتودانتيكس و تدريس كليه موارد آموزش ديده شده
    درمان ریشه
درمان ریشه يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشگيري ، تشخيص و درمان بيماري هاي پالپ و پري اپيكال به منظور نگهداري دندان ها مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند : 
      1.پيشگيري از ايجاد بيماري هاي پالپ و پري اپيكال
      2.مهارت در تشخيص بيماري هاي پالپ و پري اپيكال
      3.مهارت در درمان بيماري هاي پالپ و پري اپيكال
      4.مهارت در كنترل و درمان دندان هاي ضربه ديده
      5.مهارت در انجام درمان هاي جراحي پري راديكولار
    بيماريهاي دهان ، فک و صورت
بيماريهاي دهان ، فک و صورت يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه توانايي تشخيص، درمان بيماريهاي مخاط دهان، غدد بزاقي، مفصل گيجگاهي فكي و در دهاني ناحيه و دهان، صورت و انجام درمان هاي دندانپزشكي براي مبتلايان به بيماريهاي سيستميك را دارا هستند، مي باشد.
دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:
     1.تشخيص و درمان بيماريهاي مخاط دهان، فكين و غدد بزاقي
     2.تشخيص   و درمان دردهاي صورت و بيماريهاي مفصل گيجگاهي فكي
     3.درمان دندانپزشكي براي مبتلايان به بيماريهاي سيستميك
     4.توانايي انجام پژوهش در مسائل و مشكلات دهان و دندان در جامعه
     5.شناخت راه هاي پيشگيري از بيماريهاي عفوني قابل انتقال در دندانپزشكي و بيماري هاي دهان و فك و توانايي آموزش آنها براي افراد جامعه
  آسیب شناسی دهان و فك و صورت
اسیب شناسی دهان و فک و صورت  يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل آگاهي از ايتولوژي و روند بيماري ها و شناخت و گزارش تغييرات ميكروسكوپي ايجاد شد، در بافت ها در ارتباط با بيماريهاي مذكور و آشنايي با زمينه هاي تحقيقاتي موجود مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:
      1.توانايي انجام مراحل آماده سازي نمونه هاي بافتي با تكنيك هاي مختلف و تشخيص ميكروسكوپي ضايعات دهان و فك و صورت
    2.آشنايي با تغييرات باليني و يا راديوگرافي بيماري ها و شناخت ماهيت اين تغييرات
    3.شناخت تغييرات ميكروسكوپي ضايعات، مكانيسم ايجاد اين تغييرات و ارتباط آنها با علائم باليني بيمار
    4.شناخت بيماري هاي سيستميك و تاثير آنها در دهان و فك و صورت
   پروتزهاي دنداني
پروتزهاي دنداني يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پروتزهاي ثابت، متحرك كامل، متحرك پارسيل، متحرك فك و صورت و ايمپلنت هاي دنداني مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:
    1.شناخت كامل از دستگاه استئوماتوگناتيك و اكلوژن و بيماري هاي آنها
    2.توانايي در تشخيص، طرح درمان و بازسازي نسوج از دست رفته داخل دهاني
    3.توانايي در تشخيص،‌طرح درمان و بازسازي نسوج از دست رفته خارج دهاني
    4.توانايي در تشخيص، طرح درمان و رفع مشكلات اكلوژن و مفصل گيجگاهي فكي

  بیماری های لثه

  بیماری های لثه يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشرفتي، تشخيص و درمان بيماري هاي نسوج نگهدارنده دندان مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:

    1.پيشگيري، تشخيص ودرمان بيماري هاي نسوج نگهدارنده دندان ها

    2.پيشگيري، تشخيص ودرمان بيماري هاي پريودنتال مرتبط با ساير رشته هاي دندانپزشكي

    3. پيشگيري، تشخيص ودرمان بيماري هاي پريودنتال مرتبط با بيماري هاي سيستميك

    4.تشخيص،‌ درمان بيماران نيازمند به ايمپلنت هاي دنداني

برنامه آموزشی دوره تخصصی (واحدی) (بر اساس برنامه بازنگري شده مصوب كميسيون برنامه ريزي آموزشي علوم دندانپزشكي شهريور ماه 92) را مي توانيد در اين قسمت مشاهده نماييد . ادامه .....

    جراحي دهان،‌فك و صورت

جراحي دهان و فك و صورت يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل تشخيص و درمان هاي جراحي،‌ غير جراحي و جانبي بيماري ها، ضايعات، صدمات، ناهنجاري ها و نواقص زيبايي و عملكردي،‌ مادرزادي و اكتسابي نسج نرم و سخت ناحيه دهان و فك و صورت مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:

    1.تشخيص بيماري ها، ضايعات،‌صدمات،‌ نواقص و ناهنجاري هاي مادرزادي و اكتسابي عفوني،‌ تروماتيك، رشدي تكاملي،‌ نئوپلاستيك خوش خيم و بدخيم نسوج نرم و سخت دهان و فك و صورت

    2.درمان جراحي و غير جراحي موارد فوق

    3.بازسازي بافت نرم و سخت و جراحي هاي زيبا سازي ناحيه دهان و فك و صورت

درس هاي ارائه شده در دوره تخصصي را مي توانيد در اين قسمت مشاهده نماييد. ادامه .......    

    دندانپزشکی ترميمي

دندانپزشكي ترميمي يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشگيري و تشخيص پوسيدگي ها، بازسازي و زيبا سازي دندان ها مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:

  1.شناسايي و تشخيص كامل ضايعات دنداني

   2.دانش و مهارت لازم در طراحي درمان و بكار گيري روش هاي مختلف جهت تشخيص، بازسازي و زيباسازي دندان هاي طبيعي

   3.كسب دانش و مهارت لازم جهت ايجاد ارتباط، هماهنگي و ارايه خدمات در رابطه با ساير رشته هاي وابسته

   4.توانايي در استفاده از اطلاعات تحقيقاتي جديد

برنامه آموزشی دوره تخصصی (واحدی) (بر اساس برنامه بازنگري شده مصوب كميسيون برنامه ريزي آموزشي علوم دندانپزشكي شهريور ماه 92) را مي توانيد در اين قسمت مشاهده نماييد . ادامه .....

    دندانپزشكي كودكان

دندانپزشكي كودكان يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشگيري،‌تشخيص و درمان بيماري هاي دهان و دندان كودكان و نوجوانان طبيعي و با نيازهاي خاص مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:

   1.دانش پيشگيري از بروز بيماري هاي دهان و دندان كودكان و نوجوانان طبيعي و با نيازهاي خاص

   2.دانش و توانايي آموزش بهداشت به كودك و جامعه و پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان در آنها

   3.توانايي تشخيص و درمان مشكلات دهان و دندان كودكان و نوجوانان طبيعي و با نيازهاي خاص

   4.توانايي انجام پژوهش در ارتباط با مسائل و مشكلات دهان و دندان كودك و جامعه

برنامه آموزشی دوره تخصصی (واحدی) (بر اساس برنامه بازنگري شده مصوب كميسيون برنامه ريزي آموزشي علوم دندانپزشكي شهريور ماه 92) را مي توانيد در اين قسمت مشاهده نماييد . ادامه .....

    راديولوژي دندان، فك و صورت

راديولوژي دندان وفك و صورت يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل مباني فيزيكي و تكنيك هاي تصوير برداري،‌ تفسير و شناخت خصوصيات ضايعات دهان، فك و صورت در انواع تصوير برداري ها و حفاظت در برابر تشعشات كاربردي مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:

   1.احاطه كامل به مباني فيزيكي تصوير برداري،‌راديولوژي،‌حفاظت و بهداشت اشعه

   2.انجام تكنيك هاي مختلف راديوگرافي داخل و خارج دهاني در محدوده دهان و فك وصورت

   3.احاطه كامل به شناخت علائم راديولوژيك بيماري ها و تفسير انواع تصوير برداري هاي دهان، فك و صورت

برنامه آموزشی دوره تخصصی (واحدی) (بر اساس برنامه بازنگري شده مصوب كميسيون برنامه ريزي آموزشي علوم دندانپزشكي شهريور ماه 92) را مي توانيد در اين قسمت مشاهده نماييد . ادامه .....

  سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي

سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشگيري،‌مديريت،‌آموزش و پژوهش جهت سياستگذاري، برنامه ريزي،‌ اجرا و پايش خدمات سلامت دهان و دندان در جامعه مي باشد. دانش آموختگان اين دوره بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:

   1.آشنايي با سير تحولات سلامت دهان در دنيا و پيشرفت هاي اخير آن

   2.آشنايي با تشكيلات بهداشت و درمان كشور

   3.آشنايي با سياستگزاري و برنامه ريزي بهداشتي درماني در كشور

   4.آشنايي و توانايي تجزيه و تحليل نيازهاي درماني بهداشتي و سلامتي جامعه

   5.آشنايي با جامعه شناسي دندانپزشكي و فرهنگ هاي حاكم بر محيط هاي دندانپزشكي

   6.آشنايي با پزشكي قانوني،‌ اخلاق پزشكي و مباني حقوقي و اخلاقي در دندانپزشكي

   7.توانايي بررسي امكانات مالي، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات دندانپزشكي

   8.آشنايي با نحوه پايش و ارزيابي برنامه هاي بهداشتي درماني سلامت دندانپزشكي جامعه .

درس هاي ارائه شده در دوره تخصصي را مي توانيد در اين قسمت مشاهده نماييد. ادامه ....... 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:50    آمار بازدیدکنندگان   :  17087        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ