لیست دروس ارائه شده جهت دانشجویان ورودی 95

در نیمسال دوم 96- 95  ) واحد خودگردان)

 

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

شماره درس

دروس پیشنیاز

1

فیزیولوژی 1 نظری

3

1305061

علوم تشریحی 1- بیوشیمی نظری

2

روانشناسی و مهارتهای ارتباطی

2

130291

ندارد

3

علوم تشریحی 2

3

1305072

علوم تشریحی 1

4

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

1

130581

ندارد

5

زبان و ادبیات فارسی

3

237203

ندارد

6

اندیشه اسلامی 2

2

2612072

اندیشه اسلامی 1

7

تفسیر موضوعی قران

2

2612111

ندارد

8

زبان عمومی 2

4

221202

زبان عمومی 1

9

* زبان عمومی 1

4

221201

زبان پیش دانشگاهی در صورت لزوم

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 20  واحد

 

 

 

*  جهت دانشجویانی که در نیمسال اول 96- 95 موفق به اخذ آن نشده اند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-18 10:15    آمار بازدیدکنندگان   :  658        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ