لیست دروس ارائه شده جهت دانشجویان ورودی 92

در نیمسال دوم 97-96 ) واحد خودگردان)

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

 

دروس پیشنیاز

1

ارتودنسی 2 نظری

1

1304693

ارتودنسی 1 نظری

2

ارتودنسی 1 عملی

1

1304692

ارتودنسی 1 نظری

3

اطفال 1 نظری

1

1304781

----

4

جراحی 3 نظری

1

1304776

جراحی 2 نظری

5

جراحی 2 عملی

1

1304775

جراحی 1 عملی-آسیب شناسی 1 نظری-بیماریهای داخلی- فارماکولوژی- رادیولوژی 2 عملی

6

اندو 2 نظری

1

1304703

اندو 2 نظری

7

اندو 2 عملی 

2

1304704

آسیب شناسی 1 نظری- کنترل عفونت- اندو 1 عملی- رادیولوژی 2 عملی

8

پریو 3 نظری

1

1304725

پریو 2 نظری

9

پریو 3 عملی

1

1304726

پریو 2 عملی

10

ثابت 1 نظری

1

1304751

---

11

ثابت 1-1 عملی

2

1304752

ثابت 1 نظری- اندو 1 عملی

12

پارسیل 1 نظری

1

1304741

---

13

پارسیل 1 عملی

2

1304742

پارسیل 1 نظری

14

آمار و روش تحقیق

2

1300144

---

15

جامعه نگر1 عملی

1

1304833

جامعه نگر نظری

16

 

 

 

 

 

 

19 واحد

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-18 10:11    آمار بازدیدکنندگان   :  504        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ