لیست دروس ارائه شده جهت دانشجویان ورودی 91

در نیمسال دوم 97-96 ) واحد خودگردان )

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

دروس پیشنیاز

1

ارتودنسی 3 نظری

1

1304695

ارتودنسی 2 نظری

2

ارتودنسی 3 عملی

1

1304696

ارتودنسی 2 عملی

3

ترمیمی 3 نظری

1

1304735

ترمیمی 2 نظری

4

ترمیمی 3 عملی

2

13047310

ترمیمی 2عملی

5

اطفال 3 نظری

1

1304786

اطفال 2 نظری

6

اطفال 3 عملی

2

1304789

اطفال 2 عملی

7

اندو 4 عملی

2

1304706

اندو 3 عملی

8

پریو 4 عملی

1

13047211

پریو 3 عملی

9

جراحی 4 نظری

1

13047711

جراحی 3 نظری

10

جراحی 4 عملی

1

13047712

جراحی 3 عملی

11

ثابت 3 نظری

1

1304756

مبانی پروتزهای ثابت دندانی

12

ثابت 2 عملی

2

1304755

کنترل عفونت- مواد دندانی - پریو 1 نظری- ثابت 1-1 عملی-ثابت 2-1 عملی

13

پارسیل 2 نظری

1

1304743

پارسیل 1 نظری

14

پارسیل 2 عملی

2

1304744

کنترل عفونت- مواد دندانی - پارسیل 1 عملی

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

19 واحد

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-18 10:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ