دوره دکترای عمومی دندانپزشکی 6 سال و حداکثرمدت مجاز تحصیل در این رشته 9 سال است. دوره دکترای عمومی شامل دو دوره به شرح زیر است:

مرحله اول : دوره علوم پایه (5/2 سال) شامل دروس عمومی، علوم پایه و تعدادی از دروس اختصاصی است.

مرحله دوم: دوره اختصاصی (بالینی ) دندانپزشکی (5/3 سال) شامل دروس اختصاصی

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در کلیه مراحل آموزشی دوره دکترای عمومی د ندانپزشکی باید حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی،انتخاب نماید. در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل آموزشی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است. در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل آموزشی را داشته باشد، در صورتیکه در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می تواند تمامی آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند. در صورتیکه میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند. در دوره تابستانی، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6 واحد درسی نمی باشد.

در پایان مرحله اول (دوره علوم پایه) ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره بعدی ( دوره بالینی) می باشد. شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه دروس مرحله اول (دروس عمومی، علوم پایه، تعدادی از دروس اختصاصی) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است. با این حال در شرایطی که دانشجو ، تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند. بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد. شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی محروم می شود. غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود. دانشجو بعد از قبولی در امتحان جامع علوم پایه ، وارد مرحله دوم (دوره بالینی) می شود. در دوره بالینی، هر نیمسال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی استازبدو زمان تأسیس

تعداد

کل دوره های فارغ التحصیلی عمومی

4 دوره

کل فارغ التحصیلان عمومی

178  نفر

 

تعداد پذیرش دانشجو

ورودی

تعداد

1394

41

1393

46

1392

52

1391

50

1390

57

1389

54

جمع کل

300

 

 

امکانات فیزیکی و تجهیزات آموزشی - درمانی

 

تعداد یونیت

تعداد کارکنان بخش

ارتودانتیکس عمومی

12

3

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی ترمیمی

18

3

بیماریهای دهان، فک و صورت

اندودانتیکس

23

3

درمان جامع

جراحی دهان، فک و صورت

14

2

پروتزهای دندانی

14

3

پریودانتیکس

12

3

رادیولوژی دهان، فک و صورت

-

2

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-4 15:17    آمار بازدیدکنندگان   :  3263        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ