ردیف

سمت

زهرا پاک کردار

رابط آموزشی دانشکده دندانپزشکی

مهسا معدنی

رابط آموزشی دانشکده دندانپزشکی

 

 

ردیف

عملکرد

1

برگزاری کنفرانس های آموزشی

2

برگزاری سمینار ها و همایش ها

3

تهیه و تایید پفلت های آموزشی

4

نیازسنجی اموزش پرسنل شاغل در دانشکده و تلاش در رفع آنها

5

آموزش چهره به چهره به بیماران و همراهان

6

ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در مورد مسائل علمی و پزشکی روز

7

شرکت در غرفه های هفته سلامت و آموزش بهداشت دهان و دندان از طریق پفلت ها و ...

8

شرکت دادن پرسنل درمانی دانشکده در دوره های آموزشی تعیین شده در سمینار ها و همایش های علمی در سطح استان یا کشور

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 13:33    آمار بازدیدکنندگان   :  4767        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ