بخش نامه های آموزشی
 

اخذ ماموريت ساعتي و يا اداري در دوره هاي آموزشي خارج از واحد

 adobe-logo.jpg

شرايط و نحوه شركت در آزمون مهارتهاي هفتگانه كامپيوتر

 adobe-logo.jpg

سقف ساعات آموزشي سالانه براي دوره هاي عمومي

 adobe-logo.jpg

افتتاح شماره حساب اختصاصي جهت واحد آموزش و توانمند سازي كاركنان دانشگاه

adobe-logo.jpg
 

اطلاعیه آموزش ضمن خدمت

 adobe-logo.jpg

حداكثر ميزان ساعت قابل قبول جهت تدريس دوره هاي آموزشي ضمن خدمت

adobe-logo.jpg 

امكان تكميل فرم نظرسنجي به صورت الكترونيكي در سامانه آموزش كاركنانadobe-logo.jpg

دستورالعمل برگزاری برنامه های آموزشی سال 1395

adobe-logo.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-5 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ