کنگره های دندانپزشکی ایران 

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

 
انجمن دندانپزشکی ایرانانجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 

 
رديف
نام دانشكده
آدرس الكترونيكي
1دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

dentistry.tums.ac.ir
2
دانشكده دندانپزشكي جندي شاپور اهواز
3
دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

http://dentistry-school.kums.ac.ir
4
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

http://shahed.ac.ir/DandanPezeshki/SitePages/Home.aspx

5
دانشکده دندانپزشکی اردبیل

http://arums.ac.ir/fa/dent/dent_universities.html

6
دانشکده دندان پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir/dental/default-1981.aspx

7
دانشکده دندانپزشکی قم

http://dens.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=141&pageid=8378

8
دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=3124&sid=83&slc_lang=fa

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-7 13:26    آمار بازدیدکنندگان   :  3565        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ