برنامه استراتژیک کتابخانه دانشکده دندانپزشکی در سال 1397


هدف کلی: ارتقای سطح رضایتمندی از کتابخانه

هدف اختصاصی: تجهیز کتابخانه بخش ها به منابع الکترونیکی ( کتاب و مجلات)

ردیف

نام فعالیت

مسوول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شاخص دستیابی

وضعیت اجرا

1

نیاز سنجی از اساتید بخش

 

خانم شریف

سال 97

سال 97

فرم نیاز سنجی

 

2

بررسی و مقایسه لیست نیاز سنجی با منابع بورد و دستیاری

خانم عشرتی

"

"

منابع بوردو دستیاری

 

3

تماس با ناشران

 

خانم قدیمی

"

"

-

 

4

تهیه پیش فاکتور

 

خانم قدیمی

"

پیش فاکتور

 

5

تامین بودجه خرید منابع الکترونیکی

 

واحد حسابداری

"

-

 

6

خرید منابع مصوب

 

خانم قدیمی

"

-

 

7

ورود اطلاعات منابع به نرم افزار کتابخانه

 

خانم عشرتی

"

نرم افزار کوها

 

8

تحویل نسخه الکترونیکی منابع به مسوول کتابخانه بخش

خانم شریف

"

منابع الکترونیکی موجود در بخش

 

9

اطلاع رسانی به اساتید از طریق سایت دانشکده و اتوماسیون

 

خانم قدیمی

 "

سایت دانشکده

 

10

ارزیابی میزان رضایت اساتید

 

خانم قدیمی

 "

 "

فرم بررسی رضایتمندی

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-4-3 9:51    آمار بازدیدکنندگان   :  1438        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ