نام و نام خانوادگی: آفتاب قدیمی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری
سمت: رییس کتابخانه    
تلفن مستقیم:07136280457       
تلفن داخلی: 268
پست الکترونیک:
aftabghadimi@gmail.com
                       
نام و نام خانوادگی: پویا عشرتی
مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری
سمت: کتابدار فهرستنویس، میز امانت
تلفن دانشکده : 118-07136280112
تلفن داخلی: 267
پست الکترونیک:
Pardisaz@yahoo.com
                       
نام و نام خانوادگی: مریم شریف نوبری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری
سمت: کتابدارمرجع، میز امانت
تلفن دانشکده : 118-07136280112
تلفن  داخلی: 267
پست الکترونیک:

msharifnobari@gmail.com

                       
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-4-2 10:11    آمار بازدیدکنندگان   :  4930        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ