نام و نام خانوادگی: آفتاب قدیمی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری
سمت: مسوول کتابخانه    
تلفن مستقیم:36280457       
تلفن داخلی: 268
پست الکترونیک:
aftabghadimi@gmail.com
                       
نام و نام خانوادگی: پویا عشرتی
مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری
سمت: کتابدار فهرستنویس
تلفن داخلی: 267
پست الکترونیک:
Pardisaz@yahoo.com
                       
نام و نام خانوادگی: مریم شریف نوبری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری
سمت: کتابدارمرجع

تلفن  داخلی: 267
پست الکترونیک:

msharifnobari@gmail.com

                       
نام و نام خانوادگی: مائده ذوالفقاری
مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری
سمت: کتابدار میز امانت
تلفن داخلی: 267
پست الکترونیک:

maedezolfaghari@gmail.com

                       
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-24 9:49    آمار بازدیدکنندگان   :  4820        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ