فلوچارت هاي انجام كار در حوزه كتابخانهرديف

عنوان فرايند

1

فرايند آماده سازي CD

2

فرايند انتخاب نشريات جهت خريد

3

فرايند خريد نشريات انتخاب شده 

4

فرايند آماده سازي كتاب 

5

فرايند آماده سازي پايان نامه

6

فرايند انتخاب و سفارش كتاب

7

فرايند فهرست نويسي كتاب

8

فرايند سيستم امانت دادن

9

فرايند اطلاع رساني

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-11 16:03    آمار بازدیدکنندگان   :  3471        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ