خدمات تحویل مدرک در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی


از طریق خدمات تحویل مدرک می توانید مقالاتی که متن کامل آن ها از طریق پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز قابل دسترس نیستند را سفارش دهید
.


 سفارش مقاله
:

برای سفارش مقالات موردنیاز، بایستی شخصا به دفتر کتابخانه مراجعه نموده و مقاله مورد نظر را سفارش دهید.

هزینه سفارش هر مقاله مبلغ 30000 ریال می باشد که بصورت نقدی دریافت می گردد. پس از دریافت مقاله از فراهم آورندگان مقالات ، می توانید برای گرفتن پرینت مقالات به کتابخانه مراجعه نمایید یا اینکه فایل مقالات به ایمیل مورد نظر

شما ارسال خواهد گردید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-4-3 9:52    آمار بازدیدکنندگان   :  3543        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ