فرآيندهاي انجام كار در حوزه دفتر مطالعات و توسعه آموزش دندانپزشكي

ردیف

نام فرآیند

1

تنظیم و تدوین قسمتی از فرم های خام فرایندهای ارزشیابی درونی و بیرونی و سایر فرم های ارزشیابی

2

تنظیم و تدوین برخی پرسشنامه و ابزارهای سنجش مربوط به مداخلات و فرآیندهای آموزشی و ارزشیابی های نوین 

3

اجرای فرایند ارزشیابی درونی، بیرونی، اعتبار بخشی گروههای آموزشی

4

فرآیند انجام و تجزیه و تحلیل و روان سنجی آزمونها

5

فرآیند محاسبه فعالیت های دانش پژوهی اساتید

6

برنامه ریزی و بستر سازی جهت بکارگیری تکنولوژی های نوین آموزشی در تدریس وارزشیابی

7

مشارکت در اجرای مداخلات و پژوهش های آموزشی و طرح های تحقیقاتی مرتبط با آموزش

8

مشارکت و برنامه ریزی در اجرای فرایند توانمند سازی اساتید، دانشجویان و دستیاران

9

اجرای فرآیند تدوین وبازنگری برنامه های درسی رشته دندان پزشکی مقاطع عمومی وتخصصی شامل: (Cuorse plan-lesson plan-Study guide-Log book)

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-28 14:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ