عناوین مداخلات آموزشی و طرح های پژوهش در آموزش مورد اجرا با با هدف ارتقاء آموزش توسط دفتر EDO با همکاری سایر گروه های آموزشی
 
1.        انجام طرح تحقيقاتي «بررسي ديد دانشجويان دندانپزشكي از آموزش باليني»
2.        انجام طرح تحقيقاتي « اعتبار بخشي و استاندارد سازي گروه هاي آموزشي در رشته و دانشكده دندانپزشكي » از جمله گروه آموزشي پاتولو‍ژي و جراحي
3.        مشاركت در انجام طرح « نظرسنجي از دانشجويان در خصوص وضعيت برگزاري امتحانات دروس نظري و عملي توسط گروه هاي آموزشي دانشكده »
4.        انجام طرح تحقيقاتي «بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از كيفيت ارائه خدمات آموزشي ارائه شده به آنان در دانشكده دندانپزشكي شيراز»
5.        طرح تحقيقاتي « بررسي ميزان يادگيري و رضايت دانشجويان از دو روش تدريس مشاركتي و سخنراني »
6.        طرح تحقیقاتی « بررسي سبک های یادگیری دانشجویان دندانپزشکی در سال 87-86»
7.        انجام مداخله آموزشی به شکل آموزش بر پایه ی حل مسئله در دروس گروه آموزشی ارتودنسی
8.        انجام طرح تحقیقاتی « بررسی کیفیت آموزشی گروههای مختلف آموزشی دانشکده از دیدگاه دانشجو در حیطه های اساتید، تجهیزات و...»
9.        انجام مداخله آموزشی با عنوان «یادگیری فعال و مشارکت خود دانشجو در امر آموزش» در دروس ارتودنسی 3 و 1 نظری»
10.    انجام مداخله آموزشی با عنوان «سخنرانی برنامه ریزی شده و تدریس مشارکتی» در دروس ارتو 1 و 3 نظری
11.    انجام مداخله آموزشی در دروس اخلاق پزشکی و فوریتهای پزشکی با برگزاری این دروس بشکل کارگاهی
12.    شروع مداخله آموزشی teamteaching در دروس ارتودنسی
13.    پایان نامه با عنوان بازنگری دروس ترمیمی مربوط به دوره دکترای عمومی دندانپزشکی
14.    پایان نامه با عنوان تهیه Log Book و بررسی میزان تاثیر آن در آموزش علمی و نظری دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شیراز
15.    پایان نامه در دروس پروتز ثابت عملی 1 در سال 86
16.    پایان نامه با عنوان بازنگری دروس ارتودنسی مربوط به دکترای عمومی دندانپزشکی
17.    پایان نامه با عنوان بازنگری دروس اطفال مربوط به دکترای عمومی دندانپزشکی
18.    طرح تحقیقاتی بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی اعضاء هیات علمی
19.    طرح تحقیقاتی بررسی مهارتهای مطالعه در دانشجویان رشته دندانپزشکی
20.    طرح تحقیقاتی بررسی میزان آگاهی اساتید و دستیاران دانشکده دندانپزشکی  از آموزش یادگیری مبتنی بر شواهد
21.    طرح بررسی متدولوژی پایان نامه های دانشجویان رشته ی دندانپزشکی
22.    ارزیابی دانشجویان مقطع تخصصی به روش 360 درجه در دانشکده دندانپزشکی
23.    بررسی آگاهی اساتید نسبت به وظایف استاد مشاور در دانشکده دندانپزشکی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:27    آمار بازدیدکنندگان   :  4578        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ