جزوه هاي آموزشي در حيطه فعاليت هاي دفتر تحقيق و مطالعه و آموزش دندانپزشكي عبارتند از :

1- بروشور آموزشي حيطه رواني حركتي در يادگيري

2- بروشورآموزشي حيطه هاي يادگيري

3- بروشورآموزشي حيطه شناختي در يادگيري

4- بروشورآموزشي خلاصه سطوح مختلف حيطه عاطفي و نمونه افعال آن

5- بروشور آموزشي راهنماي تحليل سوال

6- بروشور آموزشي راهنماي شيوه تحليل سوالات آزمون

7- بروشورآموزشي برنامه ريزي عملياتي در حيطه آموزش

8- جزوه آموزشی روانسنجی و تحلیل سوالات آزمون

9- راهنمای راهبری سامانه  بانک نمونه های بالینی

10- بروشور عملکرد های فعالیت های مجازی

11-  فرم
همکاری با قطب الکترونیک دانشگاه و تهیه بسته های آموزشی مجازی

12- 
فرم میزان فعالیت های دانش پژوهی اساتید با دفتر EDO   

13-  فرم ارزیابی فیلدهای بالینی از دیدگاه شورای آموزش پاسخگو

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 12:47    آمار بازدیدکنندگان   :  4350        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ