دفتر مطالعات و توسعه دندانپزشكي (EDO) دانشكده علاوه بر فعاليت هايي كه در پيوند هاي موجود در اين مجموعه موجود مي باشد ، فعاليت هاي ديگري بر عهده دارد كه عبارتند از :

1- استفاده از سيستم اطلاعات فرابر :  


نرم افزار آماری " فرابر" وظيفه جمع آوري  و گردآوري آمار مربوط به عملکرد ، موجوديها، رويدادها و ... از سيستم ها ، واحدها، بخش ها و يا سازمانهاي تابعه و تحت پوشش را برعهده گرفته و آنها را در قالب گزارشات مديريتي در اختيار مديران قرار مي دهد.

 

با کمک اين نرم افزار آماری ، کليه اعداد ، ارقامي و آمارهای ثبتی که نشانگر وضعيت فعاليت ها مي باشد ، جمع آوري شده  و گزارشات مورد نظر خود را توسط گزارش ساز از دل آنها به سادگي استخراج مي شود .

 

2- تدوين برنامه عملياتي ساليانه :

برای دست یافتن به هدف مورد نظر ، باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار، تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد. بنابراين در حوزه دفتر مطالعات و آموزش دندانپزشكي جهت انجام فعاليت ها بايستي ابتدا فعاليت ها مصوب گردد . كه اين فعاليت ها بر اساس اهداف دفتر تدوين مي گردد.

3- تعيين فعالیت های دانش پژوهی اساتید با دفتر EDO  

4- همکاری با شورای آموزش پاسخگوی سلامت

5- همکاری با قطب الکترونیک دانشگاه و تهیه بسته های آموزشی مجازی

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-21 15:35    آمار بازدیدکنندگان   :  3482        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ