گروه آموزشی جراحی دهان، فک و صورت (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی جراحی دهان، فک و صورت

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

جراحی نظری1

تدوین اولیه 

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

2

جراحی نظری

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

3

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

 

 

 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

جراحی عملی

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

2

جراحی عملی

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

3

جراحی عملی

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

4

جراحی عملی

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

5

جراحی عملی

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

6

بیماری های سیستمیک عملی 3 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

7

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

گروه آموزشی جراحی دهان، فک و صورت (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی جراحی دهان، فک و صورت

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-9 10:24    آمار بازدیدکنندگان   :  5290        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ