گروه آموزشیسلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی(مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی   

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

تغذیه در سلامت دهان

 

 

 

2

سلامت دهان و جامعه

 

 

 

3

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1 نظری

 

 

 

4

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 2 نظری

 

 

 

5

حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سلامت

 

 

 

6

سالمند شناسی

 

 

 

7

روش های آمار زیستی

 

 

 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

سلامت دهان و جامعه

 

 

2

حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سلامت

 

 

3

سالمند شناسی

 

 

4

سلامت دهان و دندانپزشکی عملی 1

 

 

5

سلامت دهان و دندانپزشکی عملی 2

 

 

6

سلامت دهان و دندانپزشکی عملی 3

 

 

دروس کارگاهی

Course plan

Lesson Plan

بسته آموزشی

1

روش شناسی تحقیق 1

 

 

 

2

روش شناسی تحقیق 2

 

 

 

3

نگارش علمی

 

 

 

4  کنترل عفونت      

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی   (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-29 12:56    آمار بازدیدکنندگان   :  3965        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ