گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت  (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی رادیولوژی دهان، فک و صورت  

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

رادیولوژی نظری 1

تدوین اولیه 

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

2

رادیولوژی نظری 2

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

 تدوین اولیه

3

دندانپزشکی تشخیصی 4

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

رادیولوژی عملی 1

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

2

رادیولوژی عملی 2

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

3

رادیولوژی عملی 3

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت  (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت  

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-8 10:57    آمار بازدیدکنندگان   :  4324        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ