گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان  (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی دندانپزشکی کودکان

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

دندانپزشکی کودکان 1 نظری

 

 

 

2

دندانپزشکی کودکان 2 نظری

 

 

 

3

تروماتولوژی دهان، فک و صورت

 

 

 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

کودکان 1 عملی

 

 

2

کودکان 2 عملی

 

 تدوین اولیه 

3

کودکان 3 عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-29 12:50    آمار بازدیدکنندگان   :  3784        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ