گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت(مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی آسیب شناسی

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

آسیب شناسی عمومی 

 

 

 

2

دندانپزشکی تشخیصی 2

 

 

 

3

دندانپزشکی تشخیصی 3 

 

 

 

4

دندانپزشکی تشخیصی 5 

 

 

 

5

دندانپزشکی تشخیصی 6

 

 

 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

آسیب شناسی عمومی 

 

 تدوین اولیه

2

آسیب شناسی 1

 

 تدوین اولیه

3

آسیب شناسی 2 

 

 تدوین اولیه

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

گروه آموزشی سیب شناسی دهان و فک و صورت(مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی آسیب شناسی

 

Course plan

Log Book

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-29 12:23    آمار بازدیدکنندگان   :  4916        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ