گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت(مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی آسیب شناسی

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

آسیب شناسی عمومی 

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

2

دندانپزشکی تشخیصی 2

 تدوین اولیه 

تدوین اولیه  

  تدوین اولیه  

3

دندانپزشکی تشخیصی 3 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

4

دندانپزشکی تشخیصی 5 

تدوین اولیه 

 

 تدوین اولیه 

 تدوین اولیه

5

دندانپزشکی تشخیصی 6

تدوین اولیه 

 تدوین اولیه 

 تدوین اولیه

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

آسیب شناسی عمومی 

تدوین اولیه

تدوین اولیه 

2

آسیب شناسی 1

تدوین اولیه  

تدوین اولیه  

3

آسیب شناسی 2 

 

تدوین اولیه  

تدوین اولیه  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

گروه آموزشی سیب شناسی دهان و فک و صورت(مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی آسیب شناسی

 

Course plan

Log Book

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-14 12:40    آمار بازدیدکنندگان   :  4962        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ