گروه آموزشی ارتودنسی (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی ارتودنسی

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

ارتودنسی نظری 1

 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

2

ارتودنسی نظری 2

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

3

ارتودنسی نظری 3

 تدوین اولیه 

 تدوین اولیه

تدوین اولیه  

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

ارتودنسی عملی1

 تدوین اولیه 

تدوین اولیه  

2

ارتودنسی عملی2

 تدوین اولیه

تدوین اولیه  

3

ارتودنسی عملی 3

 تدوین اولیه 

تدوین اولیه  

4

ارتودنسی عملی 4

تدوین اولیه  

تدوین اولیه  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

گروه آموزشی ارتودنسی (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی ارتودنسی

 

Course plan

Log Book

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-9 10:44    آمار بازدیدکنندگان   :  4748        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ