گروه آموزشی ارتودنسی (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی ارتودنسی

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

ارتودنسی نظری 1

 

 

 

2

ارتودنسی نظری 2

 

 

 

3

ارتودنسی نظری 3

 

 

 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

ارتودنسی عملی1

 

تدوین اولیه 

2

ارتودنسی عملی2

 

 

3

ارتودنسی عملی 3

 

 تدوین اولیه

4

ارتودنسی عملی 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

گروه آموزشی ارتودنسی (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی ارتودنسی

 

Course plan

Log Book

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-29 12:21    آمار بازدیدکنندگان   :  4678        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ