گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی  (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی دندانپزشکی ترمیمی

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

مبانی دندانپزشکی ترمیمی1 نظری

 

 

 

2

پوسیدگی شناسی

 

 

 

3

درمان بلیچینگ

 

 

 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1 مبانی دندانپزشکی ترمیمی 2   تدوین اولیه

2

دندانپزشکی ترمیمی عملی 1

 

 تدوین اولیه

3

دندانپزشکی ترمیمی  عملی2

 

تدوین اولیه 

4

دندانپزشکی ترمیمی  عملی3

 

تدوین اولیه 

5 درمان بلیچینگ    

دروس کارگاهی

Course plan

Lesson Plan

بسته آموزشی

1

مبانی دندانپزشکی    ترمیمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-2 13:43    آمار بازدیدکنندگان   :  4062        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ