گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی  (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی دندانپزشکی ترمیمی

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

مبانی دندانپزشکی ترمیمی1 نظری

تدوین اولیه 

 

 

تدوین اولیه 

 

 

 

دندانپزشکی ترمیمی نظری 1

تدوین اولیه 

 

 

تدوین اولیه 

 

تدوین اولیه 

 

2

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

 تدوین اولیه

 

تدوین اولیه 

 

تدوین اولیه 

 

3

درمان بلیچینگ

 تدوین اولیه

 

 

 

 

4

پوسیدگی شناسی

تدوین اولیه

تدوین اولیه

 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

مبانی دندانپزشکی ترمیمی 2

تدوین اولیه 

تدوین اولیه

2

دندانپزشکی ترمیمی عملی 1

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

3

دندانپزشکی ترمیمی  عملی2

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

4

دندانپزشکی ترمیمی  عملی3

تدوین اولیه

تدوین اولیه 

5

درمان بلیچینگ

  تدوین اولیه

 

دروس کارگاهی

Course plan

Lesson Plan

بسته آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-14 13:07    آمار بازدیدکنندگان   :  4091        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ