گروه آموزشی بیماریهای دهان و فک و صورت(مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی بیماریهای دهان و فک و صورت

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

بیماری های سیستمیک 1

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

2

دندانپزشکی تشخیصی 1

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

3

بیماری های سیستمیک 2

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

بیماری های دهان و تشخیص عملی 1 

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

2

بیماری های دهان و تشخیص عملی 2 

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

3

تشخیص و بیماریهای عملی 3

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

4بیماریهای سیستمیک عملی 2 تدوین اولیه

5

بیماری های سیستمیک عملی  4 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

دروس کارگاهی

Course plan

Lesson Plan

بسته آموزشی

1

درد و داروشناسی در دندانپزشکی

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 
(study guide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی بیماری های دهان و فک و صورت(مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-9 10:12    آمار بازدیدکنندگان   :  4128        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ