گروه آموزشی بیماریهای دهان و فک و صورت(مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی بیماریهای دهان و فک و صورت

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

بیماری های سیستمیک 1

 

 

 

2

دندانپزشکی تشخیصی 

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

3

بیماری های سیستمیک 2

 

 

 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

بیماری های دهان و تشخیص عملی 1 

 تدوین اولیه

 

2

بیماری های دهان و تشخیص عملی 2 

 تدوین اولیه

 

3

تشخیص و بیماریهای عملی 3

تدوین اولیه 

 

4 بیماریهای سیستمیک عملی 2    

5

بیماری های سیستمیک عملی  4 

 

 

دروس کارگاهی

Course plan

Lesson Plan

بسته آموزشی

1

درد و داروشناسی در دندانپزشکی

 

 

تدوین اولیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی بیماری های دهان و فک و صورت(مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-2 13:31    آمار بازدیدکنندگان   :  4102        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ