در يك سيستم آموزشي ارزشيابي براي اهداف متفاوتي انجام مي گيرد . اين تفاوت در هدف برگزاري ، الزاماً ساختار متفاوتي را نيز طلب مي كند. بعنوان مثال :

 • رتبه بندي فراگيران و قضاوت در خصوص عملكرد هر يك از آنان
 • قضاوت در مورد برتري در مهارتها و دانش ضروري
 • سنجش پيشرفت در طول زمان
 • تشخيص مشكلات فراگيران
 • ارزشيابي روش هاي ياددهي
 • ارزشيابي تاثير يك دوره آموزشي
 • برانگيختن فراگيران براي مطالعه
ارزشيابي آموزشی

 •  
 • مقايسه هر فرد با توانايي خودش
 • نظارت و هدايت گام به گام فراگيران
 • ايجاد فرصت براي خود ارزيابي فردي و گروهي

انواع ارزشيابي :

انواع ارزشيابي در يك سيستم فراگير عبارتند از :

 • ارزشيابي دروني
 • ارزشيابي بروني
 • ارزشيابي همتايان
 • ارزيابي و تحليل و روانسنجي آزمون ها
تيديل بررسي هاي كيفي عملكرد فراگيران به كمي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:25    آمار بازدیدکنندگان   :  7332        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ