از آنجا که برای متد ارزشیابی از پرسش نامه یا فرم خاصی استفاده می شود و غالباً در پایان متد تدریس یا ارزشیابی از دانشجویان نظرسنجی به عمل می آید. جهت سهولت اساتید در بکارگیری متد های نوین ، نمونه ای از این فرم ها قابل رویت می باشد.

فرم های  عبارتند از :

فرم  متد ارزشیابی 360 درجه

-
فرم  متد ارزشیابی استاد از دانشجو با چک لیست

-
فرم  متد ارزشیابی  پورت فولیو

-
فرم  متد ارزشیابی Dops

      
فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش درمان ریشه

     
فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش ترمیمی

      
فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش جراحی

     
فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش اطفال
 
     فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش پروتز دندانی (
ثابت ) و ( متحرک

      
فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش رادیولوژی

     
 فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش تشخیص بیماری های دهان و دندان 

     
فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش ارتودنسی

      
فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش درمان لثه

    
فرم متد ارزشیابی Dops مربوط به بخش درمان جامع

-
فرم رضایت مندی دانشجو از روش تدریس

-
فرم رضایت مندی دانشجو از روش تدریس سخنرانی

فرم های ارزیابی روش تدریس  PBL

- فرم رضایت مندی دانشجو از روش تدریس سخنرانی توام با PBL

-
فرم تدریس به روش (CPC(Case Presentation Conference

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ