تکنولوژی آموزشی

 

تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت علمی است که در آن از نتایج دانش و یافته های علمی استفاده می شود.

اصطلاح تکنولوژی آموزشی مفهومی مترقی و تکامل یافته را به همراه دارد و زمینه بهره گیری از آن صرفا به کاربرد مواد و وسایل آموزشی خلاصه نمی شود و مفهومی وسیعتر و جدیدتر به همراه دارد.

 

تکنولوژی آموزشی روش منظم طراحی، اجرا و ارزیابی کل فرایند تدریس و یادگیری با استفاده از هدفهای بخصوص و بهره گیری از یافته های پژوهش در روانشناسی و ارتباط انسانی و بکارگیری ترکیبی از منابع انسانی و غیر انسانی بمنظور ایجاد یادگیری موثرتر، عمیق تر و پایدارتر مي باشد.

اعضاء هیئت علمی علاقمند به استفاده از تکنولوژی های جدید آموزشی و روش های نوین ارزشیابی می توانند برنامه خود را تدوین و به این دفتر ارائه نموده و در آموزش خود به کار گیرند.تکنولوژی آموزشی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:24    آمار بازدیدکنندگان   :  7123        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ