گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی( مقطع دکترای حرفه ای )

 

سر فصل دروس دوره عمومی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

   
Curriculum

  

 

اهداف آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

بازنگري

 

1

-----------

 

 

دروس نظری

بازنگري

 

1

جامعه نگر

Study Guide

-----------

Course Plan

 

 

دروس عملی

 

 

1

جامعه نگر 1

Log Book

Course Plan

 Log Book(1)

Course Plan(1)

 

2

جامعه نگر 2

Log Book

Course Plan

 Log Book(1)

Log Book (2)

 

Course Plan(1)

 

3

جامعه نگر 3

Log Book

Course Plan

 Log Book(1)

Course Plan(1)

 

4

جامعه نگر 4

Log Book

Course Plan

 Log Book(1)

 

Course Plan(1)

 

5

جامعه نگر 5

Log Book

Course Plan

 Log Book(1)

Log Book (2)

 

Course Plan(1)

 

گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی(مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

 

1

----------

 

 

2

----------

 

 

3

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 16:26    آمار بازدیدکنندگان   :  4877        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ