گروه آموزشی رادیولوژی (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی رادیولوژی

  
Curriculum

  

اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگري

1

اهداف آموزشی رادیولوژی 1

 

2

اهداف آموزشی رادیولوژی 2

 

3

اهداف آموزشی رادیولوژی3

 

دروس نظری

بازنگري

1

رادیولوژی 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide(1)
Study Guide (2)

Lesson Plan(1)
Course Plan(1)

2

رادیولوژی 2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)

Study Guide (2)

Lesson Plan (1)

Course Plan (1)

3

رادیولوژی3

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)

Study Guide (2)

Lesson Plan (1)

Course Plan (1)

دروس عملی

 

1

رادیولوژی1

Log Book

Course Plan

 Log Book (1)
Log Book (2)

2

رادیولوژی2

Log Book

Course Plan

 

 Log Book (1)

Log Book (2)
Log Book (3)

3

رادیولوژی3

Log Book

Course Plan

 Log Book (1)

Log Book (2)
 

گروه آموزشی رادیولوژی(مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

1

Course Plan

 

2

Log Book

 

Log Book

(1)

3

Curriculum

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 16:25    آمار بازدیدکنندگان   :  5021        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ