گروه آموزشی پروتز ثابت (مقطع دکترای حرفه ای)

 

سر فصل دروس دوره عمومی پروتز ثابت

Curriculum

 

اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگری

 

1

اهداف آموزشی پروتز ثابت 1

 

 

2

اهداف آموزشی  پروتز ثابت 2

 

 

3

اهداف آموزشی پروتز ثابت 3

 

 

 4

اهداف آموزشی مورفولوژی

 

 

دروس نظری

بازنگري

 

1

پروتز ثابت 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)

Study Guide (2)

 

 

2

پروتز ثابت 2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)
Study Guide (2)
 
 

 

3

پروتز ثابت 3

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)
Study Guide (2)

Study Guide (3) 

 

 4

مورفولوژی

Study Guide

-----

Course Plan

  Study Guide (1)

Course Plan (1)

 

دروس عملی

 

 

1

پروتز ثابت 1-1

Log Book

Course Plan

Log Book (1) 
Log Book (2)

 

2

پروتز ثابت 2-1

Log Book

Course Plan

 Log Book(1)

Log Book (2)
Log Book (3)

 

3

پروتز ثابت 2

Log Book

Course Plan

 

Log Book (1)
Log Book (2) 

 

4

پروتز ثابت 3

Log Book

Course Plan

 Log Book(1)

Log Book (2)
Log Book(3)
 

 

5

مورفولوژی

Log Book

Course Plan

 
Log Book (1)

 

گروه آموزشی پروتز ثابت (مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

 

1

-------

 

 

2

Log Book

 Log Book (1)

 

3

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 9:47    آمار بازدیدکنندگان   :  3914        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ