گروه آموزشی اطفال (دندانپزشکی کودکان)(مقطع دکترای حرفه ای)

 

سر فصل دروس دوره عمومی اطفال

   
Curriculum
(قبل 91)

Curriculum(بعد 91)
  

 

اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگری

 

1

 اهداف آموزشی اطفال 1

 

 

2

اهداف آموزشی اطفال  2

 

 

3

اهداف آموزشی اطفال 3

 

 

4

اهداف آموزشی بهداشت و پیشگیری

 

 

دروس نظری

بازنگري

 

1

اطفال 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide (1)

Study Guide (2)

Lesson Plan (1)

Course Plan (1)

 

2

اطفال  2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 
Study Guide (1)

Study Guide (2)
Study Guide(3)


Lesson Plan (1)

Course Plan (1)

 

3

اطفال 3

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide (1)

Study Guide(2)

Lesson Plan (1)

Course Plan (1)
 

 

4

بهداشت و پیشگیری

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan


  Study Guide (1)

 

دروس عملی

 

 

1

اطفال1

Log Book

Course Plan

 

Log Book (1)

Log Book (1)
Log Book (3)

 

2

اطفال2

Log Book

Course Plan


Log Book (1) 
Log Book (2)

 

 

3

اطفال3

Log Book

Course Plan

Log Book (1)


Log Book (2)
Log Book (3)
Log Book (4)

 

گروه آموزشی اطفال(مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

 

1

Course Plan

 

 

2

Log Book


 Log Book (ارتودنسی-کودکان)

Log Book (سال دوم)

Log Book (سه سال )

 

3

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-21 11:01    آمار بازدیدکنندگان   :  3520        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ