گروه آموزشی آسیب شناسی دهان (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی آسیب شناسی

  
Curriculum

  

اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگری

1

 اهداف آموزشی آسیب شناسی1

 

2

اهداف آموزشی آسیب شناسی2

 

3

اهداف آموزشی جنین و بافت دهان

 

دروس نظری

بازنگري

1

آسیب شناسی1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)

Study Guide (2)

Lesson plan (1)

Course Plan (1)

2

آسیب شناسی2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)

Lesson plan (1)

Course Plan (1) 

3

جنین و بافت دهان

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)


Course Plan (1)
 

دروس عملی

 

1

آسیب شناسی1

Log Book

Course Plan

 

Log Book(1)

Log Book (2)

2

آسیب شناسی2

Log Book

Course Plan


Log Book (1) 

3

جنین و بافت دهان

Log Book

Course Plan


Log Book (1) 

گروه آموزشی آسیب شناسی دهان (مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

1

---------

 

2

Log Book


 Log Book (1)
Log Book (2)

3

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 16:12    آمار بازدیدکنندگان   :  5874        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ