گروه آموزشی ارتودنسی (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی ارتودنسی


Curriculum


اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگري

1

اهداف آموزشی ارتودنسی 1

 

2

اهداف آموزشی ارتودنسی 2

 

3

اهداف آموزشی ارتودنسی3

 

دروس  نظری

بازنگري

1

ارتودنسی 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide(1)
Study Guide(2)


Lesson Plan (1)

Course Plan (1) 

2

ارتودنسی 2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide(1)

Study Guide (2)

Lesson Plan (1)

Course Plan (1) 

3

ارتودنسی3

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)

Study Guide(2)
Study Guide (3)

Lesson Plan (1)

Course Plan (1) 

دروس  عملی

 

1

ارتودنسی1

Log Book

Course Plan

Log Book (1) 

Log Book (2)
 

Course Plan (1)

2

ارتودنسی2

Log Book

Course Plan

 Log Book(1)


Log Book (2)
Log Book (3)


Course Plan (1)

3

ارتودنسی3

Log Book

Course Plan

Log Book (1) 

Log Book (2)

Course Plan (1)

4

ارتودنسی4

Log Book

Course Plan

 

Log Book (1) 
Log Book (2)

Course Plan (1)

گروه آموزشی ارتودنسی(مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

1

Course Plan

 

2

Log Book

Log Book (1)

Log Book (2)

3

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 16:12    آمار بازدیدکنندگان   :  5887        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ