گروه آموزشی ترمیمی (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی ترمیمی

 
Curriculum

  

اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگری

1

اهداف آموزشی ترمیمی 1

 

2

اهداف آموزشی  ترمیمی 2

 

3

اهداف آموزشی  ترمیمی3

 

دروس نظری

بازنگري

1

ترمیمی 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)

 

Study Guide (2)
Study Guide(3)

 

Lesson Plan (1)

 

Course Plan (1)

2

ترمیمی 2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide(1)

Study Guide (2)

Study Guide (3) 

Lesson Plan (1)

 

Course Plan (1)

3

ترمیمی3

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide(1)

Study Guide (2)

 Study Guide (3)

Lesson Plan (1)

 

Course Plan (1)

 

دروس عملی

 

1

ترمیمی 1

Log Book

Course Plan

 Log Book(1)
Log Book(2)

2

ترمیمی 2

Log Book

Course Plan

 

Log Book(1)

  Log Book (2)
Log Book (3)

3

ترمیمی3

Log Book

Course Plan


Log Book(1)

 Log Book (2)
Log Book (3)

4

ترمیمی4

Log Book

Course Plan

 

Log Book(1)

 

 Log Book (2)
Log Book(3)

 

گروه آموزشی ترمیمی (مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

1

Course Plan

 

2

Log Book


 Log Book (1)

3

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 16:14    آمار بازدیدکنندگان   :  4899        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ