گروه آموزشی تشخیص بیماری های دهان ( مقطع دکترای حرفه ای )

سر فصل دروس دوره عمومی تشخیص بیماری های دهان و دندان 

  
Curriculum
(قبل سال91)

Curriculum(بعد سال91)
  

اهداف آموزشی تشخیص بیماری های دهان و دندان

بازنگري

1

اهداف آموزشی تشخیص 1

 

2

اهداف آموزشی تشخیص 2

 

3

اهداف آموزشی تشخیص 3

 

4

اهداف آموزشی کنترل عفونت

 

دروس نظری

بازنگري

1

تشخیص 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan


Study Guide (1)

Study Guide (2)

2

تشخیص 2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 

Study Guide (1)
Study Guide (2)

3

تشخیص 3

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)

Study Guide (2)
Study Guide (3)

4

بیولوژی

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan


 Course Plan (1)

5

کنترل عفونت

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan


 Study Guide (1)

6

بیماریهای سیستمیک

----------Course Plan 
7

 لیزر

 ----- ----- Course Plan 

دروس عملی

 

1

تشخیص 1

Log Book

Course Plan

Log Book (1) 
Log Book (2)

2

تشخیص 2

Log Book

Course Plan


 Log Book(1)
Log Book (2)
Log Book (3)

3

تشخیص 3

Log Book

Course Plan


Log Book (1) 
Log Book (2)

گروه آموزشی تشخیص بیماری های دهان(مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

1

Course Plan

 

2

Log Book

 
Log Book (1)

3

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-4 11:39    آمار بازدیدکنندگان   :  3772        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ