گروه آموزشی درمان ریشه(مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی درمان ریشه

    
Curriculum

    

اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگري

1

اهداف آموزشی  درمان ریشه 1

 

2

اهداف آموزشی  درمان ریشه 2

 

3

اهداف آموزشی  درمان ریشه 3

 

دروس نظری

بازنگري

1

اندو 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide
Lesson Plan
Course Plan

2

اندو 2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

Study Guide (1)
Study Guide (2)
Study Guide (3)
 

Lesson Plan
Course Plan

3

اندو3

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide
Study Guide(1)
Lesson Plan
Course Plan

دروس عملی

 

1

اندو1

Log Book

Course Plan

Log Book(1)
Log Book (2)
Log Book (3)

2

اندو2

Log Book

Course Plan

Log Book(1)

Log Book (2)
Log Book (3)

 

3

اندو3

Log Book

Course Plan

Log Book
Log Book (1)
 

4

اندو4

Log Book

Course Plan

Log Book(1)

Log Book(2)
Log Book (3)

 

گروه آموزشی اندودانتیکس (درمان ریشه)(مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

1

Course Plan

 

2

Log Book

 Log Book
Log Book (1)

3

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
L

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 12:23    آمار بازدیدکنندگان   :  4758        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ