دروس متفرقه

اهداف اموزشي

 

 

بازنگری

سر فصل دروس دوره عمومی مواد دندانی

 

1

اهداف آموزشی مواد دندانی 1

 

 

2

اهداف آموزشی مواد دندانی 2

 

 

دروس نظری

 

2

مواد دندانی 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

(Study Guide(1

3

مواد دندانی 2

 

Study Guide

 

-------

 

Course Plan

 

(Study Guide(1

دروس عملی

 

1

مواد دندانی

 

 

 

Course Plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-4 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ