اين دفتر به منظور ارتقاء كيفيت آموزش و در راستاي سياستهاي وزارت متبوع و برنامه استرتژيك معاونت آموزشي دانشگاه و مركز EDC و همكاري رياست دانشكده با ساختار و شرح وظائف از پيش تعيين شده،دائر و از ارديبهشت ماه 86 رسماً شروع بكار نمود.

اميد آنكه اين دفتر بتواند با حول و قوه الهي و بكارگيري تجارب ارزشمند صاحبنظران و علاقه مندان به امر بهبود و توسعه آموزش پزشكي و بهره گيري از نظرات و پيشنهادات سازنده دانشجويان و اساتيد، گامهاي موثري در ارتقاء كيفيت آموزش و رسيدن به استانداردهاي جهاني بردارد.

شرح وظايف يا خدمات ارائه شده

رديف

عنوان

1

تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي و كوريكولوم آموزشي و Lesson plan دروس رشته دندانپزشكي( جهت مشاهده این فایل ها به پیوند برنامه ریزی درسی مراجعه نمایید )

2

تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي و كوريكولوم آموزشي و Course plan دروس رشته دندانپزشكي( جهت مشاهده این فایل ها به پیوند برنامه ریزی درسی مراجعه نمایید )

3

تدوين دفترچه هاي راهنماي مطالعاتي دانشجو در دروس مختلفStudy Guide ((پیوند برنامه ریزی درسی مراجعه نمایید )

4

تدوين دفترچه هاي Log book جهت دروس عملي به منظور اطلاع دانشجويان ( جهت مشاهده این فایل ها به پیوند برنامه ریزی درسی مراجعه نمایید )

5

مشارکت و برنامه ریزی در اجرای فرایند توانمند سازی اساتید، دانشجویان و دستیاران

6

آموزش اساتيد و دانشجويان و توانمند سازي آنان در قالب برگزاري كارگاه هاي آموزشي مورد نياز

7

همكاري در تدوين برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك دانشگاه

8

پايش برنامه هاي عملياتي دانشكده و ارائه گزارش به مراجع ذيربط

9

همکاری در برنامه ریزی فرایند ارزشیابی کیفی آموزش اعضاء هیات علمی

10

اجرای فرایند ارزشیابی درونی، بیرونی، اعتبار بخشی گروههای آموزشی

11

فرآیند انجام و تجزیه و تحلیل و روان سنجی آزمونها

12

پيگيري و اجراي برنامه هاي مركز توسعه آموزش دانشگاه در دانشكده

13

مشارکت در اجرای مداخلات و پژوهش های آموزشی و طرح های تحقیقاتی مرتبط با آموزش

14

برنامه ریزی و بستر سازی جهت بکارگیری تکنولوژی های نوین آموزشی در تدریس وارزشیابی

15

تشكيل و فعالسازي كميته هاي مختلف در EDO از جمله كميته دانشجويي EDO ، كميته مبتني بر شواهد ، كميته امتحانات و ...

16

فرآیند محاسبه فعالیت های دانش پژوهی اساتید

17

تنظیم و تدوین قسمتی از فرم های خام فرایندهای ارزشیابی درونی و بیرونی و سایر فرم های ارزشیابی

18

تنظیم و تدوین برخی پرسشنامه و ابزارهای سنجش مربوط به مداخلات و فرآیندهای آموزشی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-28 14:03    آمار بازدیدکنندگان   :  10869        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ