اين دفتر به منظور ارتقاء كيفيت آموزش و در راستاي سياستهاي وزارت متبوع و برنامه استرتژيك معاونت آموزشي دانشگاه و مركز EDC و همكاري رياست دانشكده با ساختار و شرح وظائف از پيش تعيين شده،دائر و از ارديبهشت ماه 86 رسماً شروع بكار نمود.

اميد آنكه اين دفتر بتواند با حول و قوه الهي و بكارگيري تجارب ارزشمند صاحبنظران و علاقه مندان به امر بهبود و توسعه آموزش پزشكي و بهره گيري از نظرات و پيشنهادات سازنده دانشجويان و اساتيد، گامهاي موثري در ارتقاء كيفيت آموزش و رسيدن به استانداردهاي جهاني بردارد.

 

شرح وظايف يا خدمات ارائه شده

رديف

عنوان

1

تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي و كوريكولوم آموزشي و Lesson plan دروس رشته دندانپزشكي( جهت مشاهده این فایل ها به پیوند برنامه ریزی درسی مراجعه نمایید )

2

تدوين دفترچه هاي راهنماي مطالعاتي دانشجو در دروس مختلف ( جهت مشاهده این فایل ها به پیوند برنامه ریزی درسی مراجعه نمایید )

3

تدوين دفترچه هاي Log book جهت دروس عملي به منظور اطلاع دانشجويان ( جهت مشاهده این فایل ها به پیوند برنامه ریزی درسی مراجعه نمایید )

4

آموزش اساتيد و دانشجويان و توانمند سازي آنان در قالب برگزاري كارگاه هاي آموزشي مورد نياز

5

همكاري در تدوين برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك دانشگاه

6

پايش برنامه هاي عملياتي دانشكده و ارائه گزارش به مراجع ذيربط

7

همکاری در برنامه ریزی فرایند ارزشیابی کیفی آموزش اعضاء هیات علمی

8

همكاري در انجام ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي و ارزشيابي بيروني با نظارت EDC

9

تجزیه و تحليل و روان سنجی آزمون هاي مورد اجرا در دانشكده

10

پيگيري و اجراي برنامه هاي مركز توسعه آموزش دانشگاه در دانشكده

11

انجام مداخلات آموزشي و پژوهش هاي مرتبط با آموزش و ترغيب و راهنمايي دانشجويان و اساتيد به منظور انجام اينگونه فعاليت ها

12

اجرای تکنولوژی های نوین آموزشی (Micro teaching ، تهیه فیلم و اسلاید های آموزشی و .... )

13

اجراي ارزشيابي همتايان در مورد تدريس نظري اساتيد
14بسترسازي و همكاري با اساتيد جهت بكارگيري متد و تكنولوژي هاي نوين آموزشي در تدريس و ارزشيابي دانشجويان
15تشكيل و فعالسازي كميته هاي مختلف در EDO از جمله كميته دانشجويي EDO ، كميته مبتني بر شواهد ، كميته امتحانات و ...
16محاسبه و بررسي فعاليت هاي دانش پژوهي اساتيد و ترغيب آنان به انجام اينگونه فعاليتها
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-18 9:55    آمار بازدیدکنندگان   :  9897        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ