مراحل پذيرش و درمان بيمار در بخش جراحي فك و صورت


 

 مراجعه کننده محترم ، لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملاً توجه نمایید :


در مراجعه به اين بخش نياز به تشكيل پرونده تشخيص نيست و نوبت دهي اين بخش روزانه انجام مي گيرد.

 

1-      مراجعه مستقيم به بخش و نوبت گیری

 

2-      ويزيت و معاينه بيماران توسط اساتيد در هنگام مراجعه

 

3-      در صورت لزوم ارجاع بيمار به راديولوژي جهت گرفتن عكس

 

4-      تعيين تخصصي يا عمومي بودن نوع درمان و نوبت دهی درمان تخصصی توسط رزیدنت

 

5-      نوشتن نوع درمان توسط مسئول داخلي بخش بر روي برگه مخصوص

 

6-      ارجاع بيمار به صندوق حسابداري و پرداخت هزينه جهت صدور قبض

 

7-   مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض زرد رنگ به مسئول داخلي بخش (قبض صورتي رنگ مربوط به بيماران است، در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد)

 

8-      درمان بيمار توسط دانشجو يا رزيدنت بر اساس نوع درمان

 

در بخش عمومي درمانهاي زير انجام مي شود:

 

الف. خارج نمودن دندانهاي عادي جلو

 

ب. خارج نمودن دندانهاي عقب و عقل و درمان حفره خشك

 

ج. خارج نمودن دندانهاي عقل و جراحي بافت نرم و سخت و نمونه برداري

 

د. آموزش موارد بهداشتي و مراقبت هاي پس از عمل

 

* تهيه فلپ جهت خارج نمودن ريشه ها و تومورها )

 

در بخش تخصصي نيز درمانهاي زير انجام مي گيرد:

 

الف . جراحي دندانهاي عقل نهفته و نيم نهفته و برداشتن تومورهاي بافت نرم

 

ب. خارج كردن آبسه داخل و خارج دهاني – جراحي تومورهاي داخل استخواني – ثابت كردن دندان ها با سيم هاي مخصوص (بستن آرج بار)

 

ج. آماده نمودن بيماران جهت اطاق عمل

 

د. ارجاع براي مشاوره پزشكي در صورت لزوم

 

* پيگيري بيماران سرپايي و بستري 

 
 

 خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 16:00    آمار بازدیدکنندگان   :  5830        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ