براي مشاهده رزومه (cv) اساتيد ، بر روي نام ايشان كليك نمائيد

 

تعداد اساتید

استاد

--

دانشيار

2 نفر

استاديار

6 نفر

جمع کل

8 نفرنام و نام خانوادگي

پروفایل علمی

مرتبه علمي

آدرس پست الكترونيك

دکتر حمید رضا افتخاریان

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

Eftekharhr[AT]sums.ac.ir

دكتر محمد صالح خاقانی نژاد

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

Khaghanim[AT]sums.ac.ir

دكتر حسين دانسته

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

Danesteh[AT]sums.ac.ir

دكتر رسول قيصری

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

Gheisarir[AT]sums.ac.ir

دکتر حمیدرضا عربیون

پروفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

Arabiun[AT]sums.ac.ir

دکتر احسان علی آبادی

پروفایل در سامانه علم سنجی

استاديار

Aliabadie[AT]sums.ac.ir

دکتر فرهاد قربانی

پروفایل در سامانه علم سنجی 

استاديار

 ghorbanif[AT]sums.ac.ir

دکتر  محمد مهدی نصیری

پروفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

 nasirim[AT]sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-4-16 13:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ