برنامه پارسیل نظری 2

ورودی 86

یکشنبه ها ساعت 8:45- 7:45

تاریخ

عنوان

استاد مربوطه

7/12/90

تشخیص و طرح درمان

دکتر بحرانی

14/12/90

تشخیص و طرح درمان

دکتر بحرانی

21/12/90

اصول طراحی در پروتز پارسیل

دکتر خالدی

27/1/91

آماده سازی دهان

دکتر درفشی

3/2/91

آماده سازی دندانهای پایه

دکتر خالدی

10/2/91

مواد و روش های قالب گیری

دکتر صفری

17/2/91

ساپورت برای بیس پارسیل انتهای آزاد

دکتر خالدی

24/2/91

روابط اکلوزالی در پروتز پارسیل

دکتر خالدی

31/2/91

ریلاین و تعویض بیس

دکتر صبوری

7/3/91

تحویل و تنظیم و ترمیم و اضافه کردن به پروتز پارسیل

دکتر صفری

21/3/91

پروتز های پارسیل موقتی

دکتر خالدی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-28 9:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ